Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN & WERKWIJZE BIJ BLIJFT MOOI

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Blijft Mooi, gevestigd in Den Haag en alle tussen haar en haar klanten gesloten overeenkomsten. 

 

I. DEFINITIES

 1. Onder “Blijft Mooi” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de Eenmanszaak, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Den Haag, met KVK-nummer 84215860.
 2. Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via Blijft Mooi een bestelling plaatst


II. OVEREENKOMST

 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een orderbevestiging van een klant per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. Zodra de order per e-mail bevestigd wordt hebben de klant en Blijft Mooi een geldige overeenkomst. Deze elektronische bevestiging geldt hierbij, voor zover de wet dit toe laat, als een vermoeden van bewijs.
 2. Alleen bestellingen met duidelijke naam, adres gegevens en telefoonnummer vermelding worden in behandeling genomen.
 3. Gereserveerde items worden maximaal 5 dagen vastgehouden. Na deze 5 dagen worden gereserveerde items weer te koop aangeboden, mits anders schriftelijk is overeengekomen.


III. PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Tenzij expliciet anders is vermeld, zijn alle door ons vermelde productprijzen in euro’s. De prijzen vallen binnen de margeregeling of zijn inclusief BTW. Deze prijzen zijn exclusief eventuele bezorgkosten. Voordat we een overeenkomst met je sluiten, wordt de totaalprijs vermeld, inclusief alle kosten, waaronder dus ook de eventuele bezorg-/transportkosten.
 2. Al onze prijzen, zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en drukfouten. Wij kunnen onze prijzen dan ook altijd wijzigen, maar doen dit uiteraard niet bij overeenkomsten die al tot stand zijn gekomen. In geval van een drukfout, zijn wij niet verplicht te leveren tegen betaling van de onjuiste prijs, maar delen we je de juiste prijs mee en kun je de overeenkomst nog annuleren indien je niet met de juiste prijs akkoord gaat.
 3. Het product wordt pas verstuurd zodra het volledige totaalbedrag op de bankrekening is bijgeschreven. Zodra een artikel besteld is, wordt dit vermeld als “gereserveerd”. Indien 5 dagen na bestelling de betaling niet binnen is, wordt het artikel weer in de verkoop gedaan.
 4. Bij bezorging van de producten via een meubeltransporteur of PostNL vragen wij, binnen de wettelijke kaders, om volledige vooruitbetaling.
 5. Indien we nog een betaling van je tegoed hebben, moet alles voldaan zijn voordat de producten aan je worden meegegeven of bij jou worden achtergelaten. Als je nog een betaling aan ons verschuldigd bent op het moment dat de transporteur de producten bij je aflevert, dien je deze betaling direct via een iDeal betaallink te voldoen. 
 6. Zolang het product niet volledig betaald is, blijft het product ons eigendom. Indien je je betalingsverplichtingen niet nakomt, dien je ons in de gelegenheid te stellen het product terug te nemen. Alle daarbij te maken kosten komen dan voor jouw rekening.
 7. Betalingen dienen plaats te vinden op de daartoe door ons expliciet aangegeven wijze, binnen de door ons aangezegde of op de factuur vermelde termijn. Indien je verzuimt tijdig te betalen, zijn wij gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst uit te stellen en wettelijke rente aan jou in rekening te brengen. Indien betaling ondanks een aanmaning nog steeds niet is voldaan, zijn wij gerechtigd de vordering uit te besteden aan een incassobureau en indien nodig gerechtelijke maatregelen te nemen. De kosten daarvan komen voor jouw rekening.
 8. Wij zijn gerechtigd om facturen per e-mail te versturen.
 9. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de website met betrekking tot die speciale aanbieding.

 

IV. AANBOD

 1. Blijft Mooi verkoopt veelal gebruikte artikelen (vintage), hierbij zijn eventuele gebruikssporen niet uit te sluiten. Dit behoort bij het product. Zonder opvragen van nadere informatie gaat u akkoord met de staat waarin het artikel zich bevindt.
 2. Informatie, omschrijving , foto’s/ afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt door Blijft Mooi met betrekking tot het aanbod, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Blijft Mooi garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien het product in overduidelijke mate afwijkt van de gegevens op de website, zal Blijft Mooi passende maatregelen treffen om de klant tegemoet te komen.
 3. Blijft Mooi kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid in maatschappelijke opvattingen, had behoren te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Aangezien in uitzonderlijke gevallen twee bestellingen op onze website elkaar kunnen kruisen, kan het voorkomen, dat meerdere mensen hetzelfde product tegelijk bestellen. De eerste koper heeft dan het eerste recht op dit product. De andere bestelling(en) voor hetzelfde product worden dan geannuleerd. Hiervoor zijn we geen schadevergoeding of compensatie verschuldigd. Het laatste geldt ook als een besteld product onbedoeld door ons wordt aangeboden, terwijl deze helaas toch niet beschikbaar blijkt te zijn.

 

V. LEVERING

 1. Blijft Mooi levert in eerste instantie alleen binnen Nederland. Voor bestellingen vanuit het buitenland dient eerst via email contact te worden opgenomen over de hoogte van de verzendkosten. Bij leveringen in het buitenland gelden afwijkende leveringsvoorwaarden.
 2. De artikelen worden zo goed als mogelijk verpakt voor verzending. Mocht er echter tijdens het verzenden schade ontstaan, dan is Blijft Mooi hiervoor niet aansprakelijk.
 3. De producten die op voorraad zijn, kunnen worden afgehaald in onze winkel. Op onze website vind je het bezoekadres en de openingstijden (let op, we zijn niet elke dag open!).
 4. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen die aan de producten ontstaan in verband met transport of vervoer dat je zelf hebt georganiseerd.
 5. Als je wilt dat de producten bezorgd worden, is dat in overleg ook mogelijk. Wij bezorgen de meubels zelf of schakelen een vervoersbedrijf in indien noodzakelijk. De transportkosten komen voor jouw rekening en zijn afhankelijk van de grootte van het product en de afstand. Transportkosten zijn op aanvraag. Hiervoor kun je contact met ons opnemen.
 6. Levering is in onderling overleg en binnen op de begane grond (dus zonder trappen of andere obstakels) en met normale ruime doorgang. De producten moeten op een gewone manier het pand in gebracht kunnen worden. Check daarom vooraf altijd goed de maten van de producten en de doorgang in het pand! Het pand moet voor een bestelbus bereikbaar zijn. De transporteur komt alleen, dus bij zware meubels dient er hulp aanwezig te zijn. 
 7. Levering op een verdieping is alléén mogelijk indien er in het gebouw een lift aanwezig is waar de producten in passen.
 8. Als de producten niet kunnen worden geleverd volgens het voorgaande, kunnen de producten weer worden meegenomen door de transporteur. Wij zijn dan gerechtigd de ontstane extra kosten aan jou door te berekenen en behouden ons het recht voor dat je de overeenkomst alsnog volledig nakomt en de producten dus afneemt.
 9. Montage behoort niet tot de standaard werkzaamheden van de transporteur, dit is echter wel mogelijk indien dit vooraf is overeengekomen. Neem hiervoor contact met ons op.
 10. Wij raden je aan om het product vooraf te komen bekijken in onze winkel. Laat ons weten dat je komt, dan zorgen we dat het product voor je klaar staat!
 11. Is de overeenkomst eenmaal met je gesloten, dan bestaat een afnameverplichting. Je dient de producten in ontvangst te nemen zoals is overeengekomen.
 12. Artikelen die niet kwetsbaar zijn kunnen via PostNL verstuurd worden. De verzendkosten zijn afhankelijk van het formaat en gewicht van het pakket en zijn voor jouw rekening. Een pakket met de maximale maat van 50x50x100 cm en het maximale gewicht van 10 kg (incl. verpakking), kost €6,95. Een pakket met een maximale maat van 176x8x58 cm en het maximale gewicht van 20 kg (incl. verpakking) kost 13,-. De verzendkosten van PostNL gelden voor leveringen binnen Nederland en zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. De kosten van verzending per post naar andere landen zijn op aanvraag.
 13. De verzendkosten van PostNL gelden voor leveringen binnen Nederland en zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. De kosten van verzending per post naar andere landen zijn op aanvraag.
 14. Niet alle producten kunnen via de pakketpost verstuurd worden. Indien het product te groot of te kwetsbaar is voor pakketpost, dan kan het product worden afgehaald of in overleg worden bezorgd. Wij geven vooraf een prijsopgave van de bezorgkosten.

 

VI. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Het eigendom ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Blijft Mooi zijn voor rekening van de klant.

VII. LEVERTIJD

 1. Voorradige producten kunnen worden afgehaald in onze winkel. Op onze website vind je het bezoekadres en de openingstijden (let op, we zijn niet elke dag open!).
 2. Bezorging van producten gebeurt in onderling overleg v.w.b. de dag en het tijdstip van levering.
 3. Bij ontvangst van betaling verstuurt Blijft Mooi de bestelling binnen drie werkdagen. De genoemde levertijd is indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige levertermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat.

VIII. BEDENKTIJD BIJ ONLINE BESTELLINGEN

 1. Als consument die een product online bestelt, heb je het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 14 dagen nadat de producten door of namens jou in ontvangst zijn genomen. Er geldt geen bedenktijd indien je als consument telefonisch of per e-mail een bestelling bij ons plaatst, of in onze winkel een overeenkomst met ons sluit.
 2. Indien je een artikel retour wilt sturen of brengen naar de winkel dan moet dit vooraf gemeld worden via een e-mail. Retour sturen kan binnen 14 dagen na aankoop/ontvangen van het artikel, mits het artikel in exact dezelfde conditie/staat is als bij de verkoop. Gemaakte kosten voor het verzenden naar de klant en/of het terug sturen of brengen van artikelen, zijn voor rekening van de koper.
 3. Het aankoopbedrag wordt nadat aan de voorgaande voorwaarden is voldaan, geretourneerd.
 4. Tijdens de bedenktijd dien je zorgvuldig om te gaan met de te retourneren producten en de verpakking daarvan. Je mag de te retourneren producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat je de producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals je dat in een fysieke winkel ook zou mogen doen.
 5. Indien je van je herroepingsrecht gebruik maakt, dien je de betreffende producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan ons te retourneren. Indien voor de teruglevering via ons een transporteur wordt ingeschakeld, dan haalt de transporteur de producten af op de begane grond. Je dient de producten dan ook tijdig voor afhalen gereed te hebben staan. De kosten van terugzending hoeven niet hetzelfde te zijn als de transportkosten die berekend waren bij de toezending van de producten. Wij nemen namelijk bij aankoop een deel van de verzendkosten voor onze rekening.
 6. Je bent tegenover ons aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan zou zijn toegestaan in een fysieke winkel zoals hierboven bedoeld. Wij zijn dan ook gerechtigd om deze eventuele waardevermindering aan jou in rekening te brengen of te verrekenen met de eventueel van jouw ontvangen betaling.
 7. Wij zullen de reeds van jouw ontvangen betaling (koopprijs + bezorgkosten) met betrekking tot het gedeelte van de bestelling dat wordt geretourneerd, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst aan jou terugbetalen, maar dan moeten de producten wel door ons zijn terugontvangen, of door jou zijn aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. 
 8. Als je slechts een gedeelte van de bestelling herroept, dan komen de bezorgkosten die door jou voor de heenzending zijn betaald, niet voor terugbetaling in aanmerking. Ook zijn wij niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien je bij de bestelling expliciet voor een andere /duurdere verzendwijze hebt gekozen. Eventuele kortingen komen te vervallen en worden in mindering gebracht.

VIIII. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Wij staan ervoor in dat de door ons geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden. Dit wil zeggen dat de producten de eigenschappen zullen bezitten die jij als koper redelijkerwijs mocht verwachten.
 2. Vintage meubels hebben een andere kwaliteit dan nieuwe meubels. Bij oude meubels kun je gebruikssporen en oneffenheden verwachten. Juist deze oude en geleefde uitstraling van onze gebruikte producten bepaalt het unieke sfeerbepalende element van het product. In onze winkel kun je de producten vooraf komen bekijken.
 3. Een groot deel van onze producten is van hout. Hout is een natuurproduct en werkt altijd! Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van de natuurlijke werking van hout. Inspecteer het product dan ook vooraf.
 4. Waar mensen werken, worden fouten gemaakt.. Als je denkt dat jouw product niet aan de overeenkomst beantwoordt of als er iets niet klopt, neem dan gerust contact met ons op. Wij doen ons uiterste best om dit snel en netjes samen op te lossen.
 5. Een beroep op de stelling dat een geleverd product niet aan de overeenkomst beantwoordt is ongeldig als het gebrek van het product het gevolg is van een na de levering van buiten komende oorzaak of een andere omstandigheid buiten onze schuld of die van onze toeleverancier om. Daaronder worden bijvoorbeeld begrepen, gebreken na de levering ontstaan als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, plaatsing van het product op een niet vlakke ondergrond, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met onze eventuele gebruiksvoorschriften en het aanbrengen van veranderingen aan de producten zonder onze voorafgaande schriftelijke instemming.
 6. In geval van een geldig beroep van jou gebaseerd op de stelling dat een geleverd product niet aan de overeenkomst beantwoordt, maak jij, naar onze keuze, uitsluitend aanspraak op herstel of vervanging van het geleverde door of namens ons. Herstel dan wel vervanging geldt voor ons als volledige schadeloosstelling. Indien herstel en vervanging niet mogelijk is, maak je aanspraak op een naar redelijkheid door ons vast te stellen financiële compensatie, welke mede afhankelijk is van de periode waarin gebruik is gemaakt van het betreffende product en welke nooit meer bedraagt dan de door jou voor het betreffende product betaalde prijs.
 7. Je kunt alleen een geldig beroep doen op herstel of vervanging indien je aan alle betalingsverplichtingen uit de overeenkomst hebt voldaan.
 8. Wij zijn nooit aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd gebruik of misbruik van onze producten.
 9. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen letselschade, geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 10. Mochten wij ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden, volgens dwingende wetgeving toch aansprakelijk zijn voor enige schade, dan hebben wij altijd het recht deze schade te herstellen. Je dient ons hiertoe in de gelegenheid te stellen. Als je dat niet doet, vervalt onze aansprakelijkheid voor deze schade.
 11. Onze aansprakelijkheid is altijd beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop onze aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

X. KLACHTBELEID

 1. Zoals bij elk bedrijf waar mensen werken, kan er natuurlijk ook bij ons iets misgaan. Mocht je een klacht hebben, laat dit dan zo spoedig mogelijk, volledig en duidelijk omschreven, aan ons weten. Bij ons ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst inhoudelijk beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer je een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 2. Indien je een consument bent, een klacht hebt in verband van een webwinkelbestelling en de klacht niet in onderling overleg tussen jou en ons kan worden opgelost, kan je het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (europa.eu/consumers/odr/).

XI. ONTWERPEN, AFBEELDINGEN EN TEKSTEN

 1. Wij behouden ons alle intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot de door ons verstrekte én op onze website weergegeven ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en dergelijke. Deze materialen mogen niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming door jou of anderen worden gebruikt of nagemaakt.
 2. Onze teksten zijn onder voorbehoud van zetfouten.
 3. Onze productfoto's worden met grote zorgvuldigheid gemaakt. We plaatsen meerdere foto's van elk item om een zo duidelijk mogelijk beeld van het product te geven. Het kan zijn dat de kleuren van de producten in werkelijkheid afwijken van de weergave op je scherm. Wij zijn voor dergelijke afwijkingen niet aansprakelijk.

XII. PRIVACYBELEID

Als je een bestelling bij ons plaatst, hebben wij de gevraagde persoonsgegevens nodig om de bestelling af te handelen en contact met je op te nemen voor zover nodig. Wij verstrekken jouw persoonsgegevens NIET aan derden die niet zijn betrokken bij de uitvoering van jouw bestelling. Wel komt het voor dat wij jouw persoonsgegevens, naast het verwerken voor de uitvoering van jouw bestelling, ook moeten gebruiken op grond van een zogenoemd gerechtvaardigd belang. 

XIII. SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst die we met je sluiten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is uitsluitend de Nederlandstalige versie daarvan bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bepalingen.
 3. Indien tussen jou en ons een gerechtelijk geschil ontstaat, is uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement bevoegd daarvan kennis te nemen, tenzij de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend afwijkt.